Formularz kontaktowy

Phone :

791 966 280

Email :

pracownia@olamorella.pl

Address :

ul. Kłodnicka 97 pok. 318
41-706 Ruda Śląska

RODO

 1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Aleksandra Morella  z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Kłodnickiej 97/318,
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora.
  3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
  • wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  • podmioty, którym Spółka powierzyła przetwarzanie danych osobowych.
  1. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego,
  2. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  3. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Posiada Pan/i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie oraz posiada Pan/i prawo do przenoszenia danych. 
  4. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Warszawa ul. Stawki 2,
  5. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 
  6. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udzielenia informacji.